logotyp drKNAktualności

 

 • baner3.jpg
 • baner1.jpg
 • baner2.jpg

To cykl 6 spotkań po 2h. To spotania grupowe dla rodziców, którzy poszukują sposobów na nawiązanie pozytywnych relacji ze swoimi dziećmi.

PROGRAM DLA RODZIN ONLINE Treningi umiejętności rodzicielskich TUR

Family Connections ™ to 12-tygodniowy program wsparcia rodzin i bliskich osób z BPD. (prowadzony przez profesjonalistów zdrowia psychicznego, przeszkolonych liderów), który koncentruje się na potrzebach i możliwościach członków rodziny. Jest dostępny w 19 krajach, a w listopadzie 2018 PTDBT wspólnie z National Education Alliance for Borderline Personality Disorder rozpoczął wdrażanie programu w Polsce.

Family Connections to 12 tygodniowy program wsparcia rodzin i bliskich osób z BPD. prowadzony przez profesjonalistów zdrowia psychicznego przeszkolonych liderów który koncentruje się na potrzebach i możliwościa

9 spotkań po 1,5 godziny z młodzieżą, poświęconych rozwojowi umiejętności socjoseksualnych oraz 4 godzinny specjalistyczny warsztat dla rodziców z możliwością indywidualnych konsultacji.

 

Akademia Bezpiecznego Dojrzewania Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 • Zrozumieć dziecko w jego niezrozumiałych zachowaniach – dzieci i młodzież z zaburzeniami w zachowaniu - od diagnozy po formy pracy i pomocy.
 • Psychopatologia wieku dziecięcego dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców.
 • „Świat się zmienia” - Pedopsychiatria dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców.
 • Alternatywa wobec agresji ucznia – treningowe metody pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne i przemocowe.
 • Dzieci i młodzież w kryzysie – interwencje w obliczu sytuacji kryzysowych.
 • Mediacje, negocjacje, kontrakty jako metody pomocnicze we współpracy z rodzicami oraz młodzieżą w sytuacjach trudnych.
 • Metoda terapii behawioralnej dla nauczycieli klas 0-3.
 • Empatyczna komunikacja z uczniem i rodzicem jako forma konstruktywnej współpracy.
 • Diagnoza, funkcjonowanie oraz pomoc wobec dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach.
 • Interdyscyplinarna diagnoza szkolna spektrum zaburzeń autystycznych dla nauczycieli 0-3.
 • Interdyscyplinarna diagnoza szkolna zagrożeń niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

 

Koszty szkoleń/ warsztatów ustalamy indywidualnie z placówką

ZAPRASZAMY

 

Najczęściej zamawiane w ofercie:


Zachowania agresywne – Przemoc

 1. Trudne zachowania, jak sobie z nimi radzić innowacyjnymi metodami pracy?
 2. „ODZŁOŚNIK”, czyli jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi we współczesnej szkole.
 3. Jak radzić sobie z wulgaryzmami i agresywnymi zachowaniami ucznia?
 4. Komunikacją odważną w przemoc i agresję dzieci, młodzieży.
 5. Poznawczo-Behawioralne techniki pracy dla nauczyciela z uczniem trudnym.
 6. Współpraca z roszczeniowym rodzicem – czy jest możliwa?
 7. Ofiara w roli sprawcy przemocy rówieśniczej

Seksuologia Społeczna

 1. Edukacja i wychowanie seksualne na różnych etapach życia
 2. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży
 3. Edukacja i wychowanie seksualne niepełnosprawnych intelektualnie
 4. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły
 6. „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem i uczniem”, czyli wszystko, to współczesny nauczyciel powinien wiedzieć o rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży
 7. Wywiad poznawczy z dziećmi i młodzieżą
 8. Interwencja wobec ofiar przemocy seksualnej

Interwencja specjalistyczna

 1. Opiekuńczo - Wychowawcza interwencja specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie
  we współczesnej szkole.
 2. „Niech runą mury”, motywowanie i pokonywanie oporu wśród uczniów
 3. Mediacje, negocjacje szkolne, jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole
 4. Oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne wobec ucznia „trudnego”, w środowisku szkolnym
 5. „Poszukiwacze złota”, czyli jak motywować ucznia do nauki?
 6. Trening Zachowań Agresywnych, jako metoda interwencji w zachowaniach agresywnych

Nowe problemy psychopedagogiczne

 1. „Zmiana na dobre”, czyli co powinien zmienić w sobie współczesny nauczyciel by poradzić sobie z trudnymi zachowaniami ucznia?
 2. Praca z dzieckiem ujawniającym syndrom zespołu Aspergera - czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
 3. Diagnoza i współczesne modele pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.
 4. Praca z uczniem i jego rodziną kluczem do sukcesu w oddziaływaniach wychowawczych szkoły.
 5. Uzależnienia behawioralne – Internet, komputer, komórka, gry.
 6. Rozwodowy ARMAGEDON - pomoc dziecku, w sytuacji około rozwodowej.
 7. Depresja dzieci i młodzieży oraz jej skutki w funkcjonowaniu w roli ucznia.

© Psycholog terapia Bydgoszcz - szkolenia pedagogiczne  dr Karolina Nowak 2015. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies