logotyp drKNAktualności

 

 • baner3.jpg
 • baner2.jpg
 • baner1.jpg

Jednocześnie dziękujemy Państwu za zeszło roczną współpracę oraz zaufanie. Dzięki Państwu chęci doskonalenia się i niesienia profesjonalnej pomocy Pracownia odbyła już łącznie 40 szkoleń Rad Pedagogicznych oraz ponad 30 szkoleń realizowanych na zamówienie. Cieszymy się także z faktu, iż coraz częściej ze szkoleń korzystają grupy rodziców. Staramy się dla Państwa na bieżąco uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych konferencjach, szkoleniach, aby dostarczyć innowacyjnej wiedzy i umiejętności.

 

Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z ofertą 2018/2019 na stronie oraz facebooku.

Oferta szkoleń na nowy rok 2018/2019

1. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

 1. Rozwój seksualny – wprowadzenie do problematyki
 2. Zachowania o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży
 3. Język w seksuologii – jak rozmawiać z dzieckiem na temat seksualności?
 4. Normatywne i nienormatywne zachowania o charakterze seksualnym
 5. Ćwiczenia warsztatowe
 6. Analiza indywidualnych przypadków

Czas trwania warsztatu: 9:00-16:00

Termin: ustalony po zebraniu grupy

Koszt: 250 zł ( dla placówek/ instytucji wycena indywidualna szkolenia po konsultacji)

 

2. Interwencja oraz pomoc wobec seksualnego wykorzystania dziecka

W trakcie warsztatu poszerzysz wiedzę oraz zdobędziesz umiejętność dot. interwencji oraz pomocy psychopedagogicznej z dzieckiem po wykorzystaniu seksualnym.

 1. Wykorzystanie seksualne – wprowadzenie problematyki
 2. Ujawnienie wykorzystania seksualnego w rodzinie
 3. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem i rodzicem ( Podatność na zranienie )
 4. Indywidualne różnice w reakcji na wykorzystywanie seksualne ( Etapy rozwojowe )
 5. Pomoc dziecku wykorzystanemu seksualnie
 6. Praca z rodziną oraz poszczególnymi członkami rodziny dziecka
 7. Case study

Czas trwania warsztatu: 9:00-16:00

Termin: ustalony po zebraniu grupy

Koszt: 250 zł ( dla placówek/ instytucji wycena indywidualna szkolenia po konsultacji)

 

3. Seksualność dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( Zespół Aspergera )

W trakcie warsztatu zapoznasz się z najnowszymi podejściami do zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami o charakterze seksualnym wśród dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

 1. Rozwój seksualny - wprowadzenie problematyki
 2. Seksualność a zaburzenia ze spektrum autyzmu
 3. Okres dojrzewania płciowego
 4. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 5. Konsekwencje niezaspokojonych potrzeb seksualnych
 6. Umiejętności socjoseksualne - jako sposób profilaktyki niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym
 7. Rehabilitacja seksualna
 8. Case study

Czas trwania warsztatu: 9:00-16:00

Termin: ustalony po zebraniu grupy

Koszt: 250 zł ( dla placówek/ instytucji wycena indywidualna szkolenia po konsultacji)

4. Skillstreaming - kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych u dziecka z zachowaniami trudnymi (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening relaksacyjny, trening uważności) w nurcie poznawczo-behawioralnym.

 1. Założenia i podstawy teoretyczne treningów.
 2. Trening uważności ćwiczenia.
 3. Trening Zastępowania Agresji -ćwiczenia.
 4. Trening Podstawowych Umiejętności Społecznych – ćwiczenia.
 5. Trening relaksacyjny - ćwiczenia.
 6. Doświadczenia własne.

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 16:30

Termin: ustalony po zebraniu grupy

Koszt: 250 zł ( dla placówek/ instytucji wycena indywidualna szkolenia po konsultacji)

 

Inne:

 1. Trening Zastępowania Agresji – jako alternatywna metoda pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne oraz zaburzenia w zachowaniu i emocji
 2. Trening Kontroli Złości w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym
 3. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży dla nauczycieli i wychowawców: praca z dzieckiem z lękiem, z niską samooceną, z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji, z dzieckiem krzywdzonym
 4. Modele pracy współczesnego nauczyciela z uczniami ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
 5. Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w pracy z trudnym uczniem/pacjentem/ klientem.
 6. „Zmiana na dobre - praca z oporem ucznia, wychowanka, rodzica w procesie opiekuńczo-wychowawczym
 7. Mediacje/negocjacje metodą pracy z oporującym uczniem, rodzicem
 8. Trudne zachowania dzieci i młodzieży – jak pracować z nimi nowoczesnymi metodami pracy
 9. Terapia behawioralna dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży

Model prowadzonych przez nas superwizji odwołuje się do holistycznego postrzegania roli Coacha i opiera się na naszym wewnętrznym Know – How. Stąd podczas superwizji płynnie przechodzimy z roli diagnosty do roli mentora, trenera i Coacha. Superwizje prowadzimy poprzez obserwację oraz informację zwrotną opartą na zasobach, pozwalającą uczestnikom adaptacyjnie przyjąć informację, przeanalizować ją oraz wypracować adekwatne a także najbardziej efektywne rozwiązania oraz złamać potencjalną rutynę w pracy eksperta. W grupie superwizyjnej pracujemy nad indywidualnymi problemami poszczególnych osób lub placówki. Podczas pracy superwizyjnej uczestnicy mają możliwość pracy nad własnymi tematami. Sprawdzoną praktyką jest zebranie z wyprzedzeniem potencjalnych tematów interesujących uczestników grupy. Sprawdza się tu nam formuła ankiety, schematu przypadku i/lub rozmowy przed spotkaniem.

 

Superwizje prowadzą wykwalifikowani specjaliści zarówno teoretycy jak i praktycy min: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci z danego obszaru problemowego.

 

DLA KOGO GRUPY SUPERWIZYJNE:

 • dla grup na zamówienie zorganizowanych na danym terenie, w danej placówce lub przez określoną grupę specjalistów,
 • dla grup na zamówienie w celu przeanalizowania występujących określonych problemów,
 • dla instytucji oświatowych, pomocowych, wspierających,
 • dla specjalistów: pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, kuratorów, pracowników socjalnych, terapeutów.

 

METODY PRACY:

 • Analiza przypadku- casy study
 • Trening /warsztat
 • Pytania coachingowe
 • Praca na materiałem dostarczonym przez uczestników: np. proces grupy, trudne zachowania grupy, klasy, wychowanka, ucznia
 • Analiza zachowania w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny
 • Dla kuratorów sądowych analizujemy problemy także nurcie terapii systemowej

 

ORGANIZACJA GRUP:

 • Grupy superwizyjne, które prowadzimy zwykle mają max 10 osób (superwizje na życzenie placówek: indywidualne dopasowanie do wymagań placówki, wg wcześniejszych ustaleń)
 • Koszt superwizji grupowej – 80 zł od osoby
 • Koszt superwizji indywidualnej -100 zł
 • Koszt superwizji organizowanej przez placówkę z dojazdem – wycena indywidualna
 • Czas spotkania grupy: 4– 8 godzin
 • Czas indywidualnego spotkania: 60 min

 

Kontakt i zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub www.psychologbydgoszcz.info

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsce szkoleń: Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska", ul Ks. Skorupki 2 w Bydgoszczy

 

I Seksualność dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera)

W trakcie warsztatu zapoznasz się z najnowszymi podejściami do zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami o charakterze seksualnym wśród dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi

 1. Rozwój seksualny - wprowadzenie do problematyki
 2. Seksualność a zaburzenia ze spektrum autyzmu
 3. Okres dojrzewania płciowego
 4. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 5. Konsekwencje niezaspokojonych potrzeb seksualnych
 6. Umiejętności socjoseksualne - jako sposób profilaktyki niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym
 7. Rehabilitacja seksualna
 8. Case study

Data warsztatu: 11.11.2017
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: - 300 zł

 

II Przyjazna terapia behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, asystentów, rodziców, opiekunów w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera

W trakcie warsztatu nabędziesz umiejętności rozpoznawania oraz pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w relacji indywidualnej jak i pracy z dzieckiem w większej grupie, klasie.

 1. Klasyfikacja DSM V
 2. Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera - praca z kwestionariuszami
 3. Ocena behawioralna
 4. Zachowania trudne, niepożądane i utrudniające proces edukacji ( diagnoza, analiza, wygaszanie zachowań )
 5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w roli ucznia
 6. Konstruowanie programów edukacyjnych, terapeutycznych itp
 7. Integracja dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera w grupie rówieśniczej, strategie postępowania
 8. Wzmocnienia i ich rodzaje
 9. Kontrakty behawioralne
 10. Plany aktywności
 11. Praktyczne ćwiczenia behawioralne

Data warsztatu: 25.11.2017
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 17:00
Koszt: 350 zł

 

III Charakter i jego wpływ na rozwój seksualności człowieka

W trakcie warsztatu zdobędziesz wiedzę dot. urazów wczesnodziecięcych i ich wpływów na rozwój psychoseksualny człowieka w późniejszych etapach życia.

 1. Charakter schizoidalny, ćwiczenia diagnostyczne
 2. Charakter oralny, ćwiczenia diagnostyczne
 3. Charakter symbiotyczny, ćwiczenia diagnostyczne
 4. Charakter narcystyczny, ćwiczenia diagnostyczne
 5. Analiza indywidualnych przypadków

Data warsztatu: 20.01.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: 250 zł

 

IV Przyjazna terapia poznawczo – behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów , rodziców, opiekunów dziecka z zaburzeniami zachowania

 1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży
 2. Diagnoza zaburzeń zachowania
 3. Powstawanie zaburzeń zachowania
 4. Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami zachowania w roli ucznia
 5. Proces motywacji dziecka z zaburzeniami zachowania ( metoda dialogu motywującego)
 6. Techniki poznawcze terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
 7. Oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, resocjalizacyjne
 8. Casy study

Data warsztatu: 3.02.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: 250 zł

 

V Przyjazna terapia poznawczo – behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów rodziców, opiekunów dziecka skrzywdzonego

 1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży
 2. Przemoc fizyczna (interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny )
 3. Krzywdzenie emocjonalne ( interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny )
 4. Wykorzystanie seksualne ( interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny)
 5. Zaniedbywanie dzieci ( interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny)
 6. Wnioski, zawiadomienia , pisma interwencyjne do organów ścigania
 7. Casy study

Data warsztatu: 3.03.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: 300 zł

 

VI Przyjazna terapia poznawczo – behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów rodziców, opiekunów dziecka z zaburzeniami lękowymi

 1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży
 2. Objawy zaburzeń lekowych
 3. Diagnoza zaburzeń lekowych dzieci i młodzieży
 4. Konceptualizacja poznawcza lęków dzieci i młodzieży
 5. Oddziaływania terapeutyczne i strategie postępowania
 6. Techniki i narzędzia pracy, programy powrotu
 7. Casy study

Data warsztatu: 14.04.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: 250 zł

 

VII Skillstreaming - Kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych u dziecka z zachowaniami trudnymi (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening relaksacyjny, trening uważności).

 

W trakcie warsztatu zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania treningowych metod w pracy, opiece z dzieckiem, uczniem przejawiającym trudności w funkcjonowaniu społecznym

 1. Założenia i podstawy teoretyczne treningów
 2. Trening uważności ćwiczenia
 3. Trening Zastępowania Agresji -ćwiczenia
 4. Trening Podstawowych Umiejętności Społecznych - ćwiczenia
 5. Trening relaksacyjny -ćwiczenia
 6. Doświadczenia własne

Data warsztatu: 12.05.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 17:00
Koszt: 300 zł

 

VIII Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

W trakcie warsztatu zapoznasz się z wiedzą dot. rozwoju psychoseksualnego dziecka na każdej linii rozwoju. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat seksualności. Będziesz potrafić rozróżniać zachowania normatywne od nienormatywnych w rozwoju psychoseksualnym dziecka i młodzież

 1. Rozwój seksualny – wprowadzenie do problematyki
 2. Zachowania o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży
 3. Język w seksuologii – jak rozmawiać z dzieckiem na temat seksualności?
 4. Normatywne i nienormatywne zachowania o charakterze seksualnym
 5. Ćwiczenia warsztatowe
 6. Analiza indywidualnych przypadków

Data warsztatu: 30.05.2018
Czas trwania warsztatu: 8:30-16:00
Koszt: 250 zł

 

Interwencja oraz pomoc wobec seksualnego wykorzystania dziecka

 

W trakcie warsztatu poszerzysz wiedzę oraz zdobędziesz umiejętność dot. interwencji oraz pomocy psychopedagogicznej z dzieckiem po wykorzystaniu seksualnym.

 1. Wykorzystanie seksualne – wprowadzenie problematyki
 2. Ujawnienie wykorzystania seksualnego w rodzinie
 3. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem i rodzicem (Podatność na zranienie)
 4. Indywidualne różnice w reakcji na wykorzystywanie seksualne (Etapy rozwojowe)
 5. Pomoc dziecku wykorzystanemu seksualnie
 6. Praca z rodziną oraz poszczególnymi członkami rodziny dziecka
 7. Case study

Czas trwania warsztatu: 9:00 - 18:00

Termin: 1.04.2017r.

Koszt: 300 zł

Miejsce: Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska" Bydgoszcz

© Psycholog terapia Bydgoszcz - szkolenia pedagogiczne  dr Karolina Nowak 2015. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies